Сурталчилгаа

Сурталчилгаа байршуулах

www.undesten.mn

Ерөнхий үнийн санал:

Баннерийн

Байршил

Баннерийн

хэмжээ

формат

Үнэ /нэг сараар/

Дээд тал /толгой/ баннер

500x100

Флаш, фото баннер

/бүх мэдээнд харагдах/

1.000.000 /нэг сая төгрөг/

Онцлох мэдээний хажуу /зүүн дээд/ баннер

 

250x300

Видео, флаш, фото баннер

/бүх мэдээнд харагдах/

900.000 /есөн зуун мянган төгрөг/

Үндэсний мэдээний доод /зүүн доод/ баннер

250x300

Видео, флаш, фото баннер

/бүх мэдээнд харагдах/

600.000 /зургаан зуун мянган төгрөг/

Нийтлэлийн дооо байрлах баннер

250x300

Видео, флаш, фото баннер

/бүх мэдээнд харагдах/

300.000 /гурван зуун мянган төгрөг/

Мэдээн дундах урт баннер

1150x120

Флаш, фото баннер

400.000 /дөрвөн зуун мянган төгрөг/

Төлбөртэй мэдээ, нийтлэл:

Байршил

Хугацаа

Төлбөр

Онцлох мэдээ

/мэдээллийн агуулгаас хамааран/

24 цаг

200.000-450.000 төгрөг

Шинэ мэдээ

/мэдээллийн агуулгаас хамааран/

24 цаг

150.000-200.000 төгрөг

Ярилцлага

/ярилцлагын агуулгаас хамааран/

24 цаг

250.000-500.000 төгрөг

Сэдвийн мэдээ

24 цаг

150.000-200.000 төгрөг

Фото мэдээ

24 цаг

150.000-300.000 төгрөг

Видео мэдээ

24 цаг

250.000-600.000 төгрөг

 

Бусад:

Нэр төрөл

Хугацаа

Байршил

Төлбөр

Мэдээний линк байршуулах

1-12 сар

Цахим хөтөч

50.000-100.000 төгрөг

Аймгуудын мэдээ

Тухай бүртээ

Аймгийн мэдээ булан, давхар онцлох мэдээ

50.000 - 300.000 төгрөг

Нийтлэлээр орох

1-12 сар

Нийтлэлчдийн булан

50.000 - 300.000 төгрөг

Санал асуулга

1 сар хүртэл

Санал асуулгын булан

50.000 - 100.000 төгрөг

Твиттерээр харуулах

1-12 сар

Нүүр хуудас, твиттер

20.000 - 50.000 төгрөг


НИЙТЛЭЛЧ

САНАЛ АСУУЛГА

Цаазын ялтай орон болохыг дэмжиж байна уу?