Монголын төлөө цохилох зүрхтэй хүмүүн бүрт

Арван хоёр жилийн дэлгэрэнгүй зурхай

Хулгана жилтнүүдийн амь нас батжин аврах тэнгэр дээрээс ивээнэ

 

 -1912, 1972 оны усан хулгана жилтнүүдийн Амины найлзуур модон дэлгэрч, амь нас батжих, аврах тэнгэр дээрээс ивээж, өлзий хутгийн наран урдаас ургаж, ад зэтгэр үл тогтоно. Гэвч ариун бус зүйлийг тэвчин үйлд. Тэнгэр бурхан ивээж, биед өвчингүй, сэтгэлд гаслангүй, эрхтэн хүч төгөлдөр амгалантай оршино. Эхнэр хүн болбоос сайн хүү төрүүлнэ. 101 сэдэж санасан зүйлд сэв гарах, эд малд гарз гарч болзошгүй тул Намсрайн хишиг, даллага авахуул. Гонгор тахиул. Хийморийн цог заль бадран, явах, суух, эрхэлж сэдсэн ажил бүхэн сэтгэлчлэн бүтнэ. Алтан бумба рашаанаар дүүрсэн мэт амь, сүлд үл хагацах сайн.

 

-1924, 1984 оны модон хулгана жилтнүүдийн Амины найлзуур модон дэлгэрч, амь нас батжих, аврах тэнгэр дээрээс ивээж, өлзий хутгийн наран урдаас ургаж, ад зэтгэр үл тогтоно. Гэвч ариун бус зүйлийг тэвчин үйлд. Бие өвдөж болзошгүй бөгөөд зүүд нойр муудах нигууртай. Сүлд бууран ааш зан ширүүн болно. Хүүхэд ядууст өглөг өгч, тэнгэр бурханд угаал өргөж, лам багшийг шүт. Эрхтний цогийн хүрээнд өлзий хутгийн хишиг тогтоно. Мал өсч гарзгүй байна. Хүссэн эд агуурс арвижин худалдаа наймаанд ашиг олз ихтэй байна. Хийморийн цог заль бадран, явах, суух, эрхэлж сэдсэн ажил бүхэн сэтгэлчлэн бүтнэ. Алтан бумба рашаанаар дүүрсэн мэт амь, сүлд үл хагацах сайн.

 

-1936, 1996 оны гал хулгана жилтнүүдийн Амины найлзуур модон дэлгэрч, амь нас батжих, аврах тэнгэр дээрээс ивээж, өлзий хутгийн наран урдаас ургаж, ад зэтгэр үл тогтоно. Гэвч ариун бус зүйлийг тэвчин үйлд. Бие эрхтэн амгалантай, эд малын гарзгүй сайн оршино. Хэрүүл, тэмцэл болбоос эвлэрэх нь хялбар. Гэвч дэв бузраас цээрлэж, тэнгэр сахиусанд сан тавьж тахил өргөвөөс сайн.  Эрхтний хүрээ захаасаа эвдэрч, хүчин доройтож, үгүйрүүлэгч зэтгэр босох тул идээний сав ёроолдоо цоорон, хийсэн бүхэн доошоо гоожин олсон зүйл нь үл тогтох тул өгөөмөр сэтгэлийн үүднээс хүүхэд, хөгшид, ядууст өглөг өгч баясга. Намсрай тахиж хишиг даллага авахуул. Хийморийн цог заль бадран, явах, суух, эрхэлж сэдсэн ажил бүхэн сэтгэлчлэн бүтнэ. Алтан бумба рашаанаар дүүрсэн мэт амь, сүлд үл хагацах сайн.

 

-1948, 2008 оны шороон хулгана жилтнүүдийн Амины найлзуур модон дэлгэрч, амь нас батжих, аврах тэнгэр дээрээс ивээж, өлзий хутгийн наран урдаас ургаж, ад зэтгэр үл тогтоно. Гэвч ариун бус зүйлийг тэвчин үйлд. Өвчин ээрэх, гэмтэж бэртэх магадгүй тул хэрүүлтэй газар бүү зорч. Манал Догсүм уншуулж бурхан шүтээнд зул өргө. Эрхтний цогийн хүрээнд өлзий хутгийн хишиг тогтоно. Мал өсч гарзгүй байна. Хүссэн эд агуурс арвижин худалдаа наймаанд ашиг олз ихтэй байна. Хийморийн цог заль бадран, явах, суух, эрхэлж сэдсэн ажил бүхэн сэтгэлчлэн бүтнэ. Алтан бумба рашаанаар дүүрсэн мэт амь, сүлд үл хагацах сайн.

 

-1960 оны төмөр хулгана жилтнүүдийн Амины найлзуур модон дэлгэрч, амь нас батжих, аврах тэнгэр дээрээс ивээж, өлзий хутгийн наран урдаас ургаж, ад зэтгэр үл тогтоно. Гэвч ариун бус зүйлийг тэвчин үйлд. Тэнгэр бурхан ивээж, биед өвчингүй, сэтгэлд гаслангүй, эрхтэн хүч төгөлдөр амгалантай оршино. Эхнэр хүн болбоос сайн хүү төрүүлнэ. Эд агуурст гарз гарах тул хүүхэд ядууст өглөг өгч баясга. Норжмаагийн сан уншуулж усан балин тавиул. Хийморийн цог заль бадран, явах, суух, эрхэлж сэдсэн ажил бүхэн сэтгэлчлэн бүтнэ. Алтан бумба рашаанаар дүүрсэн мэт амь, сүлд үл хагацах сайн.

 

Үхэр жилтнүүдийн аливаа ажил бүтэх боломжтой

 

-1913, 1973 оны усан үхэр жилтнүүдийн Амины найлзуур модон дэлгэрч, амь нас батжих, аврах тэнгэр дээрээс ивээж, өлзий хутгийн наран урдаас ургаж, ад зэтгэр үл тогтоно. Гэвч ариун бус зүйлийг тэвчин үйлд. Тэнгэр бурхан ивээж, биед өвчингүй, сэтгэлд гаслангүй, эрхтэн хүч төгөлдөр амгалантай оршино. Эхнэр хүн болбоос сайн хүү төрүүлнэ. 101 сэдэж санасан зүйлд сэв гарах, эд малд гарз гарч болзошгүй тул Намсрайн хишиг, даллага авахуул. Гонгор тахиул. Алив ажил бүтэх боломжтой, хэрэг заргад хариугаа хялбар авна. Бататгахын тулд хийморийн сан тавиулж дарцаг хийсгэ. Алтан бумба рашаанаар дүүрсэн мэт амь, сүлд үл хагацах сайн. Алтан бумба рашаанаар дүүрсэн мэт амь, сүлд үл хагацах сайн.

 

-1925, 1985 оны модон үхэр жилтнүүдийн Амины найлзуур модон дэлгэрч, амь нас батжих, аврах тэнгэр дээрээс ивээж, өлзий хутгийн наран урдаас ургаж, ад зэтгэр үл тогтоно. Гэвч ариун бус зүйлийг тэвчин үйлд. Бие өвдөж болзошгүй бөгөөд зүүд нойр муудах нигууртай. Сүлд бууран ааш зан ширүүн болно. Хүүхэд ядууст өглөг өгч, тэнгэр бурханд угаал өргөж, лам багшийг шүт. Эрхтний цогийн хүрээнд өлзий хутгийн хишиг тогтоно. Мал өсч гарзгүй байна. Хүссэн эд агуурс арвижин худалдаа наймаанд ашиг олз ихтэй байна. Алив ажил бүтэх боломжтой, хэрэг заргад хариугаа хялбар авна. Бататгахын тулд хийморийн сан тавиулж дарцаг хийсгэ. Алтан бумба рашаанаар дүүрсэн мэт амь, сүлд үл хагацах сайн.

 

-1937, 1997 оны гал үхэр жилтнүүдийн Амины найлзуур модон дэлгэрч, амь нас батжих, аврах тэнгэр дээрээс ивээж, өлзий хутгийн наран урдаас ургаж, ад зэтгэр үл тогтоно. Гэвч ариун бус зүйлийг тэвчин үйлд. Бие эрхтэн амгалантай, эд малын гарзгүй сайн оршино. Хэрүүл, тэмцэл болбоос эвлэрэх нь хялбар. Гэвч дэв бузраас цээрлэж, тэнгэр сахиусанд сан тавьж тахил өргөвөөс сайн. Эрхтний хүрээ захаасаа эвдэрч, хүчин доройтож, үгүйрүүлэгч зэтгэр босох тул идээний сав ёроолдоо цоорон, хийсэн бүхэн доошоо гоожин олсон зүйл нь үл тогтох тул өгөөмөр сэтгэлийн үүднээс хүүхэд, хөгшид, ядууст өглөг өгч баясга. Намсрай тахиж хишиг даллага авахуул. Алив ажил бүтэх боломжтой, хэрэг заргад хариугаа хялбар авна. Бататгахын тулд хийморийн сан тавиулж дарцаг хийсгэ. Алтан бумба рашаанаар дүүрсэн мэт амь, сүлд үл хагацах сайн.

 

-1949, 2009 оны шороон үхэр жилтнүүдийн Амины найлзуур модон дэлгэрч, амь нас батжих, аврах тэнгэр дээрээс ивээж, өлзий хутгийн наран урдаас ургаж, ад зэтгэр үл тогтоно. Гэвч ариун бус зүйлийг тэвчин үйлд. Өвчин ээрэх, гэмтэж бэртэх магадгүй тул хэрүүлтэй газар бүү зорч. Манал Догсүм уншуулж бурхан шүтээнд зул өргө. Эрхтний цогийн хүрээнд өлзий хутгийн хишиг тогтоно. Мал өсч гарзгүй байна. Хүссэн эд агуурс арвижин худалдаа наймаанд ашиг олз ихтэй байна. Алив ажил бүтэх боломжтой, хэрэг заргад хариугаа хялбар авна. Бататгахын тулд хийморийн сан тавиулж дарцаг хийсгэ. Алтан бумба рашаанаар дүүрсэн мэт амь, сүлд үл хагацах сайн.

 

-1961 оны төмөр үхэр жилтнүүдийн Амины найлзуур модон дэлгэрч, амь нас батжих, аврах тэнгэр дээрээс ивээж, өлзий хутгийн наран урдаас ургаж, ад зэтгэр үл тогтоно. Гэвч ариун бус зүйлийг тэвчин үйлд. Тэнгэр бурхан ивээж, биед өвчингүй, сэтгэлд гаслангүй, эрхтэн хүч төгөлдөр амгалантай оршино. Эхнэр хүн болбоос сайн хүү төрүүлнэ. Эд агуурст гарз гарах тул хүүхэд ядууст өглөг өгч баясга. Норжмаагийн сан уншуулж усан балин тавиул. Алив ажил бүтэх боломжтой, хэрэг заргад хариугаа хялбар авна. Бататгахын тулд хийморийн сан тавиулж дарцаг хийсгэ. Алтан бумба рашаанаар дүүрсэн мэт амь, сүлд үл хагацах сайн.

 

Бар жилтнүүд хэл амнаас хамгаалж сахиус шүтээндээ зул сайн өргө

 

-1914, 1974 оны модон бар жилтнүүдэд Тэнгэр зэтгэр, сайн муу ээлжилнэ. Шүтээнд түй өргө. Гомбо, Чойжоо Лхам тахиул, насны даллага авахуул. Бие эрхтэн амгалантай, эд малын гарзгүй сайн оршино. Хэрүүл, тэмцэл болбоос эвлэрэх нь хялбар. Гэвч дэв бузраас цээрлэж, тэнгэр сахиусанд сан тавьж тахил өргөвөөс сайн. Эрхтний цогийн хүрээнд өлзий хутгийн хишиг тогтоно. Мал өсч гарзгүй байна. Хүссэн эд агуурс арвижин худалдаа наймаанд ашиг олз ихтэй байна. Хэл ам нүүрлэнэ. Зарим садан дайсан болно. Далх тахь. Цагаан шүхэрт уншуул. Сайн муугийн магадлагаа үгүй тул сахиус, шүтээндээ зул сайн өргө.

 

-1926, 1986 оны гал бар жилтнүүдэд Тэнгэр зэтгэр, сайн муу ээлжилнэ. Шүтээнд түй өргө. Гомбо, Чойжоо Лхам тахиул, насны даллага авахуул. Тэнгэр бурхан ивээж, биед өвчингүй, сэтгэлд гаслангүй, эрхтэн хүч төгөлдөр амгалантай оршино. Эхнэр хүн болбоос сайн хүү төрүүлнэ. Эрхтний хүрээ захаасаа эвдэрч, хүчин доройтож, үгүйрүүлэгч зэтгэр босох тул идээний сав ёроолдоо цоорон, хийсэн бүхэн доошоо гоожин олсон зүйл нь үл тогтох тул өгөөмөр сэтгэлийн үүднээс хүүхэд, хөгшид, ядууст өглөг өгч баясга. Намсрай тахиж хишиг даллага авахуул. Хэл ам нүүрлэнэ. Зарим садан дайсан болно. Далх тахь. Цагаан шүхэрт уншуул. Сайн муугийн магадлагаа үгүй тул сахиус, шүтээндээ зул сайн өргө.

 

-1938, 1998 оны шороон бар жилтнүүдэд Тэнгэр зэтгэр, сайн муу ээлжилнэ. Шүтээнд түй өргө. Гомбо, Чойжоо Лхам тахиул, насны даллага авахуул. Тэнгэр бурхан ивээж, биед өвчингүй, сэтгэлд гаслангүй, эрхтэн хүч төгөлдөр амгалантай оршино. Эхнэр хүн болбоос сайн хүү төрүүлнэ. Эрхтний цогийн хүрээнд өлзий хутгийн хишиг тогтоно. Мал өсч гарзгүй байна. Хүссэн эд агуурс арвижин худалдаа наймаанд ашиг олз ихтэй байна. Хэл ам нүүрлэнэ. Зарим садан дайсан болно. Далх тахь. Цагаан шүхэрт уншуул. Сайн муугийн магадлагаа үгүй тул сахиус, шүтээндээ зул сайн өргө.

 

-1950, 2010 оны төмөр бар жилтнүүдэд Тэнгэр зэтгэр, сайн муу ээлжилнэ. Шүтээнд түй өргө. Гомбо, Чойжоо Лхам тахиул, насны даллага авахуул. Бие өвдөж болзошгүй бөгөөд зүүд нойр муудах нигууртай. Сүлд бууран ааш зан ширүүн болно. Хүүхэд ядууст өглөг өгч, тэнгэр бурханд угаал өргөж, лам багшийг шүт. Эд агуурст гарз гарах тул хүүхэд ядууст өглөг өгч баясга. Норжмаагийн сан уншуулж усан балин тавиул. Хэл ам нүүрлэнэ. Зарим садан дайсан болно. Далх тахь. Цагаан шүхэрт уншуул. Сайн муугийн магадлагаа үгүй тул сахиус, шүтээндээ зул сайн өргө.

 

-1962 оны усан бар жилтнүүдэд Тэнгэр зэтгэр, сайн муу ээлжилнэ. Шүтээнд түй өргө. Гомбо, Чойжоо Лхам тахиул, насны даллага авахуул. Өвчин ээрэх, гэмтэж бэртэх магадгүй тул хэрүүлтэй газар бүү зорч. Манал Догсүм уншуулж бурхан шүтээнд зул өргө. 101 сэдэж санасан зүйлд сэв гарах, эд малд гарз гарч болзошгүй тул Намсрайн хишиг, даллага авахуул. Гонгор тахиул. Хэл ам нүүрлэнэ. Зарим садан дайсан болно. Далх тахь. Цагаан шүхэрт уншуул. Сайн муугийн магадлагаа үгүй тул сахиус, шүтээндээ зул сайн өргө.

 

Туулай жилтнүүд дайсны хорлолоос  болгоомжилж, сан олон тавиулж дарцаг хийсгэ

 

-1915, 1975 оны модон туулай жилтнүүдэд Тэнгэр зэтгэр, сайн муу ээлжилнэ. Шүтээнд түй өргө. Гомбо, Чойжоо Лхам тахиул, насны даллага авахуул. Бие эрхтэн амгалантай, эд малын гарзгүй сайн оршино. Хэрүүл, тэмцэл болбоос эвлэрэх нь хялбар. Гэвч дэв бузраас цээрлэж, тэнгэр сахиусанд сан тавьж тахил өргөвөөс сайн. Эрхтний цогийн хүрээнд өлзий хутгийн хишиг тогтоно. Мал өсч гарзгүй байна. Хүссэн эд агуурс арвижин худалдаа наймаанд ашиг олз ихтэй байна. Дайсны хорлол ба хов жив олширч ураг амрагуудын эв түнжинд хорлол болж болзошгүй. Хэл амнаас болгоомжил. Дорж намжом, Чогжүмүнсэл, Алтангэрэл уншуул, Сан олон тавиул, дарцаг хийсгэ. Сайн муугийн магадлагаа үгүй тул сахиус, шүтээндээ зул сайн өргө.

 

-1927, 1987 оны гал туулай жилтнүүдэд Тэнгэр зэтгэр, сайн муу ээлжилнэ. Шүтээнд түй өргө. Гомбо, Чойжоо Лхам тахиул, насны даллага авахуул. Өвчин ээрэх, гэмтэж бэртэх магадгүй тул хэрүүлтэй газар бүү зорч. Манал Догсүм уншуулж бурхан шүтээнд зул өргө. Эрхтний хүрээ захаасаа эвдэрч, хүчин доройтож, үгүйрүүлэгч зэтгэр босох тул идээний сав ёроолдоо цоорон, хийсэн бүхэн доошоо гоожин олсон зүйл нь үл тогтох тул өгөөмөр сэтгэлийн үүднээс хүүхэд, хөгшид, ядууст өглөг өгч баясга. Намсрай тахиж хишиг даллага авахуул. Дайсны хорлол ба хов жив олширч ураг амрагуудын эв түнжинд хорлол болж болзошгүй. Хэл амнаас болгоомжил. Дорж намжом, Чогжүмүнсэл, Алтангэрэл уншуул, Сан олон тавиул, дарцаг хийсгэ. Сайн муугийн магадлагаа үгүй тул сахиус, шүтээндээ зул сайн өргө.

 

-1939, 1999 оны шороон туулай жилтнүүдэд Тэнгэр зэтгэр, сайн муу ээлжилнэ. Шүтээнд түй өргө. Гомбо, Чойжоо Лхам тахиул, насны даллага авахуул. Тэнгэр бурхан ивээж, биед өвчингүй, сэтгэлд гаслангүй, эрхтэн хүч төгөлдөр амгалантай оршино. Эхнэр хүн болбоос сайн хүү төрүүлнэ. Эрхтний цогийн хүрээнд өлзий хутгийн хишиг тогтоно. Мал өсч гарзгүй байна. Хүссэн эд агуурс арвижин худалдаа наймаанд ашиг олз ихтэй байна. Дайсны хорлол ба хов жив олширч ураг амрагуудын эв түнжинд хорлол болж болзошгүй. Хэл амнаас болгоомжил. Дорж намжом, Чогжүмүнсэл, Алтангэрэл уншуул, Сан олон тавиул, дарцаг хийсгэ.  Сайн муугийн магадлагаа үгүй тул сахиус, шүтээндээ зул сайн өргө.

 

-1951, 2011 оны төмөр туулай жилтнүүдэд Тэнгэр зэтгэр, сайн муу ээлжилнэ. Шүтээнд түй өргө. Гомбо, Чойжоо Лхам тахиул, насны даллага авахуул. Тэнгэр бурхан ивээж, биед өвчингүй, сэтгэлд гаслангүй, эрхтэн хүч төгөлдөр амгалантай оршино. Эхнэр хүн болбоос сайн хүү төрүүлнэ. Эд агуурст гарз гарах тул хүүхэд ядууст өглөг өгч баясга. Норжмаагийн сан уншуулж усан балин тавиул. Дайсны хорлол ба хов жив олширч ураг амрагуудын эв түнжинд хорлол болж болзошгүй. Хэл амнаас болгоомжил. Дорж намжом, Чогжүмүнсэл, Алтангэрэл уншуул, Сан олон тавиул, дарцаг хийсгэ. Сайн муугийн магадлагаа үгүй тул сахиус, шүтээндээ зул сайн өргө.

 

-1963 оны усан туулай жилтнүүдэд Тэнгэр зэтгэр, сайн муу ээлжилнэ. Шүтээнд түй өргө. Гомбо, Чойжоо Лхам тахиул, насны даллага авахуул. Бие өвдөж болзошгүй бөгөөд зүүд нойр муудах нигууртай. Сүлд бууран ааш зан ширүүн болно. Хүүхэд ядууст өглөг өгч, тэнгэр бурханд угаал өргөж, лам багшийг шүт. 101 сэдэж санасан зүйлд сэв гарах, эд малд гарз гарч болзошгүй тул Намсрайн хишиг, даллага авахуул. Гонгор тахиул. Дайсны хорлол ба хов жив олширч ураг амрагуудын эв түнжинд хорлол болж болзошгүй. Хэл амнаас болгоомжил. Дорж намжом, Чогжүмүнсэл, Алтангэрэл уншуул, Сан олон тавиул, дарцаг хийсгэ.  Сайн муугийн магадлагаа үгүй тул сахиус, шүтээндээ зул сайн өргө.

 

Луу жилтнүүдийн хийморийн цог заль бадран ажил бүхэн сэтгэлчлэн бүтнэ

 

-1916, 1976 оны гал луу жилтнүүдэд Амины найлзуур модон дэлгэрч, амь нас батжих, аврах тэнгэр дээрээс ивээж, өлзий хутгийн наран урдаас ургаж, ад зэтгэр үл тогтоно. Гэвч ариун бус зүйлийг тэвчин үйлд. Тэнгэр бурхан ивээж, биед өвчингүй, сэтгэлд гаслангүй, эрхтэн хүч төгөлдөр амгалантай оршино. Эхнэр хүн болбоос сайн хүү төрүүлнэ. Эрхтний хүрээ захаасаа эвдэрч, хүчин доройтож, үгүйрүүлэгч зэтгэр босох тул идээний сав ёроолдоо цоорон, хийсэн бүхэн доошоо гоожин олсон зүйл нь үл тогтох тул өгөөмөр сэтгэлийн үүднээс хүүхэд, хөгшид, ядууст өглөг өгч баясга. Намсрай тахиж хишиг даллага авахуул. Хийморийн цог заль бадран, явах, суух, эрхэлж сэдсэн ажил бүхэн сэтгэлчлэн бүтнэ. Насны сүлд шүтээн доройтох гэмтэй тул насны даллага авахуулж сүлд дуудуул.

 

-1928, 1988 оны шороон луу жилтнүүдэд Амины найлзуур модон дэлгэрч, амь нас батжих, аврах тэнгэр дээрээс ивээж, өлзий хутгийн наран урдаас ургаж, ад зэтгэр үл тогтоно. Гэвч ариун бус зүйлийг тэвчин үйлд. Тэнгэр бурхан ивээж, биед өвчингүй, сэтгэлд гаслангүй, эрхтэн хүч төгөлдөр амгалантай оршино. Эхнэр хүн болбоос сайн хүү төрүүлнэ. Эрхтний цогийн хүрээнд өлзий хутгийн хишиг тогтоно. Мал өсч гарзгүй байна. Хүссэн эд агуурс арвижин худалдаа наймаанд ашиг олз ихтэй байна. Хийморийн цог заль бадран, явах, суух, эрхэлж сэдсэн ажил бүхэн сэтгэлчлэн бүтнэ. Насны сүлд шүтээн доройтох гэмтэй тул насны даллага авахуулж сүлд дуудуул.

 

-1940, 2000 оны төмөр луу жилтнүүдэд Амины найлзуур модон дэлгэрч, амь нас батжих, аврах тэнгэр дээрээс ивээж, өлзий хутгийн наран урдаас ургаж, ад зэтгэр үл тогтоно. Гэвч ариун бус зүйлийг тэвчин үйлд. Бие  өвдөж болзошгүй бөгөөд зүүд нойр муудах нигууртай. Сүлд бууран ааш зан ширүүн болно. Хүүхэд ядууст өглөг өгч, тэнгэр бурханд угаал өргөж, лам багшийг шүт. Эд агуурст гарз гарах тул хүүхэд ядууст өглөг өгч баясга. Норжмаагийн сан уншуулж усан балин тавиул. Хийморийн цог заль бадран, явах, суух, эрхэлж сэдсэн ажил бүхэн сэтгэлчлэн бүтнэ. Насны сүлд шүтээн доройтох гэмтэй тул насны даллага авахуулж сүлд дуудуул.

 

-1952, 2012 оны усан луу жилтнүүдэд Амины найлзуур модон дэлгэрч, амь нас батжих, аврах тэнгэр дээрээс ивээж, өлзий хутгийн наран урдаас ургаж, ад зэтгэр үл тогтоно. Гэвч ариун бус зүйлийг тэвчин үйлд. Бие эрхтэн амгалантай, эд малын гарзгүй сайн оршино. Хэрүүл, тэмцэл болбоос эвлэрэх нь хялбар. Гэвч дэв бузраас цээрлэж, тэнгэр сахиусанд сан тавьж тахил өргөвөөс сайн. 101 сэдэж санасан зүйлд сэв гарах, эд малд гарз гарч болзошгүй тул Намсрайн хишиг, даллага авахуул. Гонгор тахиул. Хийморийн цог заль бадран, явах, суух, эрхэлж сэдсэн ажил бүхэн сэтгэлчлэн бүтнэ. Насны сүлд шүтээн доройтох гэмтэй тул насны даллага авахуулж сүлд дуудуул.

 

-1964 оны модон луу жилтнүүдэд Амины найлзуур модон дэлгэрч, амь нас батжих, аврах тэнгэр дээрээс ивээж, өлзий хутгийн наран урдаас ургаж, ад зэтгэр үл тогтоно. Гэвч ариун бус зүйлийг тэвчин үйлд. Өвчин ээрэх, гэмтэж бэртэх магадгүй тул хэрүүлтэй газар бүү зорч. Манал Догсүм уншуулж бурхан шүтээнд зул өргө. Эрхтний цогийн хүрээнд өлзий хутгийн хишиг тогтоно. Мал өсч гарзгүй байна. Хүссэн эд агуурс арвижин худалдаа наймаанд ашиг олз ихтэй байна. Хийморийн цог заль бадран, явах, суух, эрхэлж сэдсэн ажил бүхэн сэтгэлчлэн бүтнэ. Насны сүлд шүтээн доройтох гэмтэй тул насны даллага авахуулж сүлд дуудуул.

 

Могой жилтнүүд насны даллага авахуулж сүлдээ дуудуул

 

 -1917, 1977 оны гал могой жилтнүүд Ад зэтгэрийн хорлолд өртөж болзошгүй тул Насны судар, Цэнд, Сундуй уншуул. Тэнгэр бурхан ивээж, биед өвчингүй, сэтгэлд гаслангүй, эрхтэн хүч төгөлдөр амгалантай оршино. Эхнэр хүн болбоос сайн хүү төрүүлнэ. Эрхтний хүрээ захаасаа эвдэрч, хүчин доройтож, үгүйрүүлэгч зэтгэр босох тул идээний сав ёроолдоо цоорон, хийсэн бүхэн доошоо гоожин олсон зүйл нь үл тогтох тул өгөөмөр сэтгэлийн үүднээс хүүхэд, хөгшид, ядууст өглөг өгч баясга. Намсрай тахиж хишиг даллага авахуул. Алив ажил бүтэх боломжтой, хэрэг заргад хариугаа хялбар авна. Бататгахын тулд хийморийн сан тавиулж дарцаг хийсгэ. Насны сүлд шүтээн доройтох гэмтэй тул насны даллага авахуулж сүлд дуудуул.

 

-1929, 1989 оны шороон могой жилтнүүд Ад зэтгэрийн хорлолд өртөж болзошгүй тул Насны судар, Цэнд, Сундуй уншуул. Тэнгэр бурхан ивээж, биед өвчингүй, сэтгэлд гаслангүй, эрхтэн хүч төгөлдөр амгалантай оршино. Эхнэр хүн болбоос сайн хүү төрүүлнэ. Эрхтний цогийн хүрээнд өлзий хутгийн хишиг тогтоно. Мал өсч гарзгүй байна. Хүссэн эд агуурс арвижин худалдаа наймаанд ашиг олз ихтэй байна. Алив ажил бүтэх боломжтой, хэрэг заргад хариугаа хялбар авна. Бататгахын тулд хийморийн сан тавиулж дарцаг хийсгэ. Насны сүлд шүтээн доройтох гэмтэй тул насны даллага авахуулж сүлд дуудуул.

 

-1941, 2001 оны төмөр могой жилтнүүд Ад зэтгэрийн хорлолд өртөж болзошгүй тул Насны судар, Цэнд, Сундуй уншуул. Бие өвдөж болзошгүй бөгөөд зүүд нойр муудах нигууртай. Сүлд бууран ааш зан ширүүн болно. Хүүхэд ядууст өглөг өгч, тэнгэр бурханд угаал өргөж, лам багшийг шүт. Эд агуурст гарз гарах тул хүүхэд ядууст өглөг өгч баясга. Норжмаагийн сан уншуулж усан балин тавиул. Алив ажил бүтэх боломжтой, хэрэг заргад хариугаа хялбар авна. Бататгахын тулд хийморийн сан тавиулж дарцаг хийсгэ. Насны сүлд шүтээн доройтох гэмтэй тул насны даллага авахуулж сүлд дуудуул.

 

-1953 оны усан могой жилтнүүд Ад зэтгэрийн хорлолд өртөж болзошгүй тул Насны судар, Цэнд, Сундуй уншуул. Бие эрхтэн амгалантай, эд малын гарзгүй сайн оршино. Хэрүүл, тэмцэл болбоос эвлэрэх нь хялбар. Гэвч дэв бузраас цээрлэж, тэнгэр сахиусанд сан тавьж тахил өргөвөөс сайн. 101 сэдэж санасан зүйлд сэв гарах, эд малд гарз гарч болзошгүй тул Намсрайн хишиг, даллага авахуул. Гонгор тахиул. Алив ажил бүтэх боломжтой, хэрэг заргад хариугаа хялбар авна. Бататгахын тулд хийморийн сан тавиулж дарцаг хийсгэ. Насны сүлд шүтээн доройтох гэмтэй тул насны даллага авахуулж сүлд дуудуул.

 

-1965 оны модон могой жилтнүүд Ад зэтгэрийн хорлолд өртөж болзошгүй тул Насны судар, Цэнд, Сундуй уншуул. Өвчин ээрэх, гэмтэж бэртэх магадгүй тул хэрүүлтэй газар бүү зорч. Манал Догсүм уншуулж бурхан шүтээнд зул өргө. Эрхтний цогийн хүрээнд өлзий хутгийн хишиг тогтоно. Мал өсч гарзгүй байна. Хүссэн эд агуурс арвижин худалдаа наймаанд ашиг олз ихтэй байна. Алив ажил бүтэх боломжтой, хэрэг заргад хариугаа хялбар авна. Бататгахын тулд хийморийн сан тавиулж дарцаг хийсгэ. Насны сүлд шүтээн доройтох гэмтэй тул насны даллага авахуулж сүлд дуудуул.

 

Морь жилтнүүд хэл ам, дайснаас хамгаалж Далх тахиул

 

-1918, 1978 оны шороон морь жилтнүүд Ад зэтгэрийн хорлолд өртөж болзошгүй тул Насны судар, Цэнд, Сундуй уншуул. Өвчин ээрэх, гэмтэж бэртэх магадгүй тул хэрүүлтэй газар бүү зорч. Манал Догсүм уншуулж бурхан шүтээнд зул өргө. Эрхтний цогийн хүрээнд өлзий хутгийн хишиг тогтоно. Мал өсч гарзгүй байна. Хүссэн эд агуурс арвижин худалдаа наймаанд ашиг олз ихтэй байна. Хэл ам нүүрлэнэ. Зарим садан дайсан болно. Далх тахь. Цагаан шүхэрт уншуул. Насны сүлд шүтээн доройтох гэмтэй тул насны даллага авахуулж сүлд дуудуул.

 

-1930, 1990 оны төмөр морь жилтнүүд Ад зэтгэрийн хорлолд өртөж болзошгүй тул Насны судар, Цэнд, Сундуй уншуул. Тэнгэр бурхан ивээж, биед өвчингүй, сэтгэлд гаслангүй, эрхтэн хүч төгөлдөр амгалантай оршино. Эхнэр хүн болбоос сайн хүү төрүүлнэ. Эд агуурст гарз гарах тул хүүхэд ядууст өглөг өгч баясга. Норжмаагийн сан уншуулж усан балин тавиул. Хэл ам нүүрлэнэ. Зарим садан дайсан болно. Далх тахь. Цагаан шүхэрт уншуул. Насны сүлд шүтээн доройтох гэмтэй тул насны даллага авахуулж сүлд дуудуул.

 

-1942, 2002 оны усан морь жилтнүүд Ад зэтгэрийн хорлолд өртөж болзошгүй тул Насны судар, Цэнд, Сундуй уншуул. Тэнгэр бурхан ивээж, биед өвчингүй, сэтгэлд гаслангүй, эрхтэн хүч төгөлдөр амгалантай оршино. Эхнэр хүн болбоос сайн хүү төрүүлнэ. 101 сэдэж санасан зүйлд сэв гарах, эд малд гарз гарч болзошгүй тул Намсрайн хишиг, даллага авахуул. Гонгор тахиул. Хэл ам нүүрлэнэ. Зарим садан дайсан болно. Далх тахь. Цагаан шүхэрт уншуул. Насны сүлд шүтээн доройтох гэмтэй тул насны даллага авахуулж сүлд дуудуул.

 

-1954 оны модон морь жилтнүүд Ад зэтгэрийн хорлолд өртөж болзошгүй тул Насны судар, Цэнд, Сундуй уншуул. Бие өвдөж болзошгүй бөгөөд зүүд нойр муудах нигууртай. Сүлд бууран ааш зан ширүүн болно. Хүүхэд ядууст өглөг өгч, тэнгэр бурханд угаал өргөж, лам багшийг шүт. Эрхтний цогийн хүрээнд өлзий хутгийн хишиг тогтоно. Мал өсч гарзгүй байна. Хүссэн эд агуурс арвижин худалдаа наймаанд ашиг олз ихтэй байна. Хэл ам нүүрлэнэ. Зарим садан дайсан болно. Далх тахь. Цагаан шүхэрт уншуул. Насны сүлд шүтээн доройтох гэмтэй тул насны даллага авахуулж сүлд дуудуул.

 

-1966 оны гал морь жилтнүүд Ад зэтгэрийн хорлолд өртөж болзошгүй тул Насны судар, Цэнд, Сундуй уншуул. Бие эрхтэн амгалантай, эд малын гарзгүй сайн оршино. Хэрүүл, тэмцэл болбоос эвлэрэх нь хялбар. Гэвч дэв бузраас цээрлэж, тэнгэр сахиусанд сан тавьж тахил өргөвөөс сайн. Эрхтний хүрээ захаасаа эвдэрч, хүчин доройтож, үгүйрүүлэгч зэтгэр босох туп идээний сав ёроолдоо цоорон, хийсэн бүхэн доошоо гоожин олсон зүйл нь үл тогтох тул өгөөмөр сэтгэлийн үүднээс хүүхэд, хөгшид, ядууст өглөг өгч баясга. Намсрай тахиж хишиг даллага авахуул. Хэл ам нүүрлэнэ. Зарим садан дайсан болно. Далх тахь. Цагаан шүхэрт уншуул. Насны сүлд шүтээн доройтох гэмтэй тул насны даллага авахуулж сүлд дуудуул.

 

Хонь жилтнүүдийн Алтан бумба рашаанаар дүүрсэн мэт сайн

 

-1907, 1967 оны гал хонь жилтнүүдэд Амины найлзуур модон дэлгэрч, амь нас батжих, аврах тэнгэр дээрээс ивээж, өлзий хутгийн наран урдаас ургаж, ад зэтгэр үл тогтоно. Гэвч ариун бус зүйлийг тэвчин үйлд. Бие эрхтэн амгалантай, эд малын гарзгүй сайн оршино. Хэрүүл, тэмцэл болбоос эвлэрэх нь хялбар. Гэвч дэв бузраас цээрлэж, тэнгэр сахиусанд сан тавьж тахил өргөвөөс сайн. Эрхтний хүрээ захаасаа эвдэрч, хүчин доройтож, үгүйрүүлэгч зэтгэр босох туп идээний сав ёроолдоо цоорон, хийсэн бүхэн доошоо гоожин олсон зүйл нь үл тогтох тул өгөөмөр сэтгэлийн үүднээс хүүхэд, хөгшид, ядууст өглөг өгч баясга. Намсрай тахиж хишиг даллага авахуул. Дайсны хорлол ба хов жив олширч ураг амрагуудын эв түнжинд хорлол болж болзошгүй. Хэл амнаас болгоомжил. Дорж намжом, Чогжүмүнсэл, Алтангэрэл уншуул, Сан олон тавиул, дарцаг хийсгэ.  Алтан бумба рашаанаар дүүрсэн мэт амь, сүлд үл хагацах сайн.

 

-1919, 1979 оны шороон хонь жилтнүүдэд Амины найлзуур модон дэлгэрч, амь нас батжих, аврах тэнгэр дээрээс ивээж, өлзий хутгийн наран урдаас ургаж, ад зэтгэр үл тогтоно. Гэвч ариун бус зүйлийг тэвчин үйлд. Өвчин ээрэх, гэмтэж бэртэх магадгүй тул хэрүүлтэй газар бүү зорч. Манал Догсүм уншуулж бурхан шүтээнд зул өргө. Эрхтний цогийн хүрээнд өлзий хутгийн хишиг тогтоно. Мал өсч гарзгүй байна. Хүссэн эд агуурс арвижин худалдаа наймаанд ашиг олз ихтэй байна. Дайсны хорлол ба хов жив олширч ураг амрагуудын эв түнжинд хорлол болж болзошгүй. Хэл амнаас болгоомжил. Дорж намжом, Чогжүмүнсэл, Алтангэрэл уншуул, Сан олон тавиул, дарцаг хийсгэ.  Алтан бумба рашаанаар дүүрсэн мэт амь, сүлд үл хагацах сайн.

 

-1931, 1991 оны төмөр хонь жилтнүүдэд Амины найлзуур модон дэлгэрч, амь нас батжих, аврах тэнгэр дээрээс ивээж, өлзий хутгийн наран урдаас ургаж, ад зэтгэр үл тогтоно. Гэвч ариун бус зүйлийг тэвчин үйлд. Тэнгэр бурхан ивээж, биед өвчингүй, сэтгэлд гаслангүй, эрхтэн хүч төгөлдөр амгалантай оршино. Эхнэр хүн болбоос сайн хүү төрүүлнэ. Эд агуурст гарз гарах тул хүүхэд ядууст өглөг өгч баясга. Норжмаагийн сан уншуулж усан балин тавиул. Дайсны хорлол ба хов жив олширч ураг амрагуудын эв түнжинд хорлол болж болзошгүй. Хэл амнаас болгоомжил. Дорж намжом, Чогжүмүнсэл, Алтангэрэл уншуул, Сан олон тавиул, дарцаг хийсгэ.  Алтан бумба рашаанаар дүүрсэн мэт амь, сүлд үл хагацах сайн.

 

-1943, 2003 оны усан хонь жилтнүүдэд Амины найлзуур модон дэлгэрч, амь нас батжих, аврах тэнгэр дээрээс ивээж, өлзий хутгийн наран урдаас ургаж, ад зэтгэр үл тогтоно. Гэвч ариун бус зүйлийг тэвчин үйлд. Тэнгэр бурхан ивээж, биед өвчингүй, сэтгэлд гаслангүй, эрхтэн хүч төгөлдөр амгалантай оршино. Эхнэр хүн болбоос сайн хүү төрүүлнэ. 101 сэдэж санасан зүйлд сэв гарах, эд малд гарз гарч болзошгүй тул Намсрайн хишиг, даллага авахуул. Гонгор тахиул. Дайсны хорлол ба хов жив олширч ураг амрагуудын эв түнжинд хорлол болж болзошгүй. Хэл амнаас болгоомжил. Дорж намжом, Чогжүмүнсэл, Алтангэрэл уншуул, Сан олон тавиул, дарцаг хийсгэ.  Алтан бумба рашаанаар дүүрсэн мэт амь, сүлд үл хагацах сайн.

 

-1955 оны модон хонь жилтнүүдэд Амины найлзуур модон дэлгэрч, амь нас батжих, аврах тэнгэр дээрээс ивээж, өлзий хутгийн наран урдаас ургаж, ад зэтгэр үл тогтоно. Гэвч ариун бус зүйлийг тэвчин үйлд. Бие өвдөж болзошгүй бөгөөд зүүд нойр муудах нигууртай. Сүлд бууран ааш зан ширүүн болно. Хүүхэд ядууст өглөг өгч, тэнгэр бурханд угаал өргөж, лам багшийг шүт. Эрхтний цогийн хүрээнд өлзий хутгийн хишиг тогтоно. Мал өсч гарзгүй байна. Хүссэн эд агуурс арвижин худалдаа наймаанд ашиг олз ихтэй байна. Дайсны хорлол ба хов жив олширч ураг амрагуудын эв түнжинд хорлол болж болзошгүй. Хэл амнаас болгоомжил. Дорж намжом, Чогжүмүнсэл, Алтангэрэл уншуул, Сан олон тавиул, дарцаг хийсгэ. Алтан бумба рашаанаар дүүрсэн мэт амь, сүлд үл хагацах сайн.

 

Бич жилтнүүд шөнө орой явахыг цээрлэж аврал сайн  айлтгуул

 

-1908, 1968 оны шороон бич жилтнүүдийн Тэнгэрээс Шимнусын зураг зурагдан лусын буг хөдлөнө. Насны хүрээ эвдэрч сэтгэл хямарна, зөн зүүд эвгүйднэ, хутга мэсний аюулаас болгоомжил. Дээдсийн зэмлэл хүртэнэ. Иймд Улаан юм, 8 гэгээн, Хамчүнагва, Дашзэвгэ уншуул. Тэнгэр бурхан ивээж, биед өвчингүй, сэтгэлд гаслангүй, эрхтэн хүч төгөлдөр амгалантай оршино. Эхнэр хүн болбоос сайн хүү төрүүлнэ. Эрхтний цогийн хүрээнд өлзий хутгийн хишиг тогтоно. Мал өсч гарзгүй байна. Хүссэн эд агуурс арвижин худалдаа наймаанд ашиг олз ихтэй байна. Хийморийн цог заль бадран, явах, суух, эрхэлж сэдсэн ажил бүхэн сэтгэлчлэн бүтнэ. Насны сүлд доройтох, зүүд нойр эвгүйтэх тул шөнө орой явахыг цээрлэж, Цэвэгмэдийн чого уншуулж аврал сайн айлтгуул, сүлд дуудуул.

 

-1920, 1980 оны төмөр бич жилтнүүдийн Тэнгэрээс Шимнусын зураг зурагдан лусын буг хөдлөнө. Насны хүрээ эвдэрч сэтгэл хямарна, зөн зүүд эвгүйднэ, хутга мэсний аюулаас болгоомжил. Дээдсийн зэмлэл хүртэнэ. Иймд Улаан юм, 8 гэгээн, Хамчүнагва, Дашзэвгэ уншуул. Тэнгэр бурхан ивээж, биед өвчингүй, сэтгэлд гаслангүй, эрхтэн хүч төгөлдөр амгалантай оршино. Эхнэр хүн болбоос сайн хүү төрүүлнэ. Эд агуурст гарз гарах тул хүүхэд ядууст өглөг өгч баясга. Норжмаагийн сан уншуулж усан балин тавиул. Хийморийн цог заль бадран, явах, суух, эрхэлж сэдсэн ажил бүхэн сэтгэлчлэн бүтнэ. Насны сүлд доройтох, зүүд нойр эвгүйтэх тул шөнө орой явахыг цээрлэж, Цэвэгмэдийн чого уншуулж аврал сайн айлтгуул, сүлд дуудуул.

 

-1932, 1992 оны усан бич жилтнүүдийн Тэнгэрээс Шимнусын зураг зурагдан лусын буг хөдлөнө. Насны хүрээ эвдэрч сэтгэл хямарна, зөн зүүд эвгүйднэ, хутга мэсний аюулаас болгоомжил. Дээдсийн зэмлэл хүртэнэ. Иймд Улаан юм, 8 гэгээн, Хамчүнагва, Дашзэвгэ уншуул. Бие өвдөж болзошгүй бөгөөд зүүд нойр муудах нигууртай. Сүлд бууран ааш зан ширүүн болно. Хүүхэд ядууст өглөг өгч, тэнгэр бурханд угаал өргөж, лам багшийг шүт. 101 сэдэж санасан зүйлд сэв гарах, эд малд гарз гарч болзошгүй тул Намсрайн хишиг, даллага авахуул. Гонгор тахиул. Хийморийн цог заль бадран, явах, суух, эрхэлж сэдсэн ажил бүхэн сэтгэлчлэн бүтнэ. Насны сүлд доройтох, зүүд нойр эвгүйтэх тул шөнө орой явахыг цээрлэж, Цэвэгмэдийн чого уншуулж аврал сайн айлтгуул, сүлд дуудуул.

 

-1944, 2004 оны модон бич жилтнүүдийн Тэнгэрээс Шимнусын зураг зурагдан лусын буг хөдлөнө. Насны хүрээ эвдэрч сэтгэл хямарна, зөн зүүд эвгүйднэ, хутга мэсний аюулаас болгоомжил. Дээдсийн зэмлэл хүртэнэ. Иймд Улаан юм, 8 гэгээн, Хамчүнагва, Дашзэвгэ уншуул. Бие эрхтэн амгалантай, эд малын гарзгүй сайн оршино. Хэрүүл, тэмцэл болбоос эвлэрэх нь хялбар. Гэвч дэв бузраас цээрлэж, тэнгэр сахиусанд сан тавьж тахил өргөвөөс сайн. Эрхтний цогийн хүрээнд өлзий хутгийн хишиг тогтоно. Мал өсч гарзгүй байна. Хүссэн эд агуурс арвижин худалдаа наймаанд ашиг олз ихтэй байна. Хийморийн цог заль бадран, явах, суух, эрхэлж сэдсэн ажил бүхэн сэтгэлчлэн бүтнэ. Насны сүлд доройтох, зүүд нойр эвгүйтэх тул шөнө орой явахыг цээрлэж, Цэвэгмэдийн чого уншуулж аврал сайн айлтгуул, сүлд дуудуул.

 

-1956 оны гал бич жилтнүүдийн Тэнгэрээс Шимнусын зураг зурагдан лусын буг хөдлөнө. Насны хүрээ эвдэрч сэтгэл хямарна, зөн зүүд эвгүйднэ, хутга мэсний аюулаас болгоомжил. Дээдсийн зэмлэл хүртэнэ. Иймд Улаан юм, 8 гэгээн, Хамчүнагва, Дашзэвгэ уншуул. Өвчин ээрэх, гэмтэж бэртэх магадгүй тул хэрүүлтэй газар бүү зорч. Манал Догсүм уншуулж бурхан шүтээнд зул өргө. Эрхтний хүрээ захаасаа эвдэрч, хүчин доройтож, үгүйрүүлэгч зэтгэр босох туп идээний сав ёроолдоо цоорон, хийсэн бүхэн доошоо гоожин олсон зүйл нь үл тогтох тул өгөөмөр сэтгэлийн үүднээс хүүхэд, хөгшид, ядууст өглөг өгч баясга. Намсрай тахиж хишиг даллага авахуул. Хийморийн цог заль бадран, явах, суух, эрхэлж сэдсэн ажил бүхэн сэтгэлчлэн бүтнэ. Насны сүлд доройтох, зүүд нойр эвгүйтэх тул шөнө орой явахыг цээрлэж, Цэвэгмэдийн чого уншуулж аврал сайн айлтгуул, сүлд дуудуул.

 

Тахиа жилтнүүдийн сэтгэл хямарч  зүүд эвгүйдэх тул Хамчунагва, 8 гэгээн уншуул

 

-1909, 1969 шороон тахиа жилтнүүдийн Тэнгэрээс Шимнусын зураг зурагдан лусын буг хөдлөнө. Насны хүрээ эвдэрч сэтгэл хямарна, зөн зүүд эвгүйднэ, хутга мэсний аюулаас болгоомжил. Дээдсийн зэмлэл хүртэнэ. Иймд Улаан юм, 8 гэгээн, Хамчүнагва, Дашзэвгэ уншуул. Тэнгэр бурхан ивээж, биед өвчингүй, сэтгэлд гаслангүй, эрхтэн хүч төгөлдөр амгалантай оршино. Эхнэр хүн болбоос сайн хүү төрүүлнэ. Эрхтний цогийн хүрээнд өлзий хутгийн хишиг тогтоно. Мал өсч гарзгүй байна. Хүссэн эд агуурс арвижин худалдаа наймаанд ашиг олз ихтэй байна. Алив ажил бүтэх боломжтой, хэрэг заргад хариугаа хялбар авна. Бататгахын тулд хийморийн сан тавиулж дарцаг хийсгэ. Насны сүлд доройтох, зүүд нойр эвгүйтэх тул шөнө орой явахыг цээрлэж, Цэвэгмэдийн чого уншуулж аврал сайн айлтгуул, сүлд дуудуул.

 

-1921, 1981 оны төмөр тахиа жилтнүүдийн Тэнгэрээс Шимнусын зураг зурагдан лусын буг хөдлөнө. Насны хүрээ эвдэрч сэтгэл хямарна, зөн зүүд эвгүйднэ, хутга мэсний аюулаас болгоомжил. Дээдсийн зэмлэл хүртэнэ. Иймд Улаан юм, 8 гэгээн, Хамчүнагва, Дашзэвгэ уншуул. Тэнгэр бурхан ивээж, биед өвчингүй, сэтгэлд гаслангүй, эрхтэн хүч төгөлдөр амгалантай оршино. Эхнэр хүн болбоос сайн хүү төрүүлнэ. Эд агуурст гарз гарах тул хүүхэд ядууст өглөг өгч баясга. Норжмаагийн сан уншуулж усан балин тавиул. Алив ажил бүтэх боломжтой, хэрэг заргад хариугаа хялбар авна. Бататгахын тулд хийморийн сан тавиулж дарцаг хийсгэ. Насны сүлд доройтох, зүүд нойр эвгүйтэх тул шөнө орой явахыг цээрлэж, Цэвэгмэдийн чого уншуулж аврал сайн айлтгуул, сүлд дуудуул.

 

-1933, 1993 оны усан тахиа жилтнүүдийн Тэнгэрээс Шимнусын зураг зурагдан лусын буг хөдлөнө. Насны хүрээ эвдэрч сэтгэл хямарна, зөн зүүд эвгүйднэ, хутга мэсний аюулаас болгоомжил. Дээдсийн зэмлэл хүртэнэ. Иймд Улаан юм, 8 гэгээн, Хамчүнагва, Дашзэвгэ уншуул. Бие өвдөж болзошгүй бөгөөд зүүд нойр муудах нигууртай. Сүлд бууран ааш зан ширүүн болно. Хүүхэд ядууст өглөг өгч, тэнгэр бурханд угаал өргөж, лам багшийг шүт. 101 сэдэж санасан зүйлд сэв гарах, эд малд гарз гарч болзошгүй тул Намсрайн хишиг, даллага авахуул. Гонгор тахиул. Алив ажил бүтэх боломжтой, хэрэг заргад хариугаа хялбар авна. Бататгахын тулд хийморийн сан тавиулж дарцаг хийсгэ. Насны сүлд доройтох, зүүд нойр эвгүйтэх тул шөнө орой явахыг цээрлэж, Цэвэгмэдийн чого уншуулж аврал сайн айлтгуул, сүлд дуудуул.

 

-1945, 2005 оны модон тахиа жилтнүүдийн Тэнгэрээс Шимнусын зураг зурагдан лусын буг хөдлөнө. Насны хүрээ эвдэрч сэтгэл хямарна, зөн зүүд эвгүйднэ, хутга мэсний аюулаас болгоомжил. Дээдсийн зэмлэл хүртэнэ. Иймд Улаан юм, 8 гэгээн, Хамчүнагва, Дашзэвгэ уншуул. Бие эрхтэн амгалантай, эд малын гарзгүй сайн оршино. Хэрүүл, тэмцэл болбоос эвлэрэх нь хялбар. Гэвч дэв бузраас цээрлэж, тэнгэр сахиусанд сан тавьж тахил өргөвөөс сайн. Эрхтний цогийн хүрээнд өлзий хутгийн хишиг тогтоно. Мал өсч гарзгүй байна. Хүссэн эд агуурс арвижин худалдаа наймаанд ашиг олз ихтэй байна. Алив ажил бүтэх боломжтой, хэрэг заргад хариугаа хялбар авна. Бататгахын тулд хийморийн сан тавиулж дарцаг хийсгэ. Насны сүлд доройтох, зүүд нойр эвгүйтэх тул шөнө орой явахыг цээрлэж, Цэвэгмэдийн чого уншуулж аврал сайн айлтгуул, сүлд дуудуул.

 

-1957 оны гал тахиа жилтнүүдийн Тэнгэрээс Шимнусын зураг зурагдан лусын буг хөдлөнө. Насны хүрээ эвдэрч сэтгэл хямарна, зөн зүүд эвгүйднэ, хутга мэсний аюулаас болгоомжил. Дээдсийн зэмлэл хүртэнэ. Иймд Улаан юм, 8 гэгээн, Хамчүнагва, Дашзэвгэ уншуул. Өвчин ээрэх, гэмтэж бэртэх магадгүй тул хэрүүлтэй газар бүү зорч. Манал Догсүм уншуулж бурхан шүтээнд зул өргө. Эрхтний хүрээ захаасаа эвдэрч, хүчин доройтож, үгүйрүүлэгч зэтгэр босох туп идээний сав ёроолдоо цоорон, хийсэн бүхэн доошоо гоожин олсон зүйл нь үл тогтох тул өгөөмөр сэтгэлийн үүднээс хүүхэд, хөгшид, ядууст өглөг өгч баясга. Намсрай тахиж хишиг даллага авахуул. Алив ажил бүтэх боломжтой, хэрэг заргад хариугаа хялбар авна. Бататгахын тулд хийморийн сан тавиулж дарцаг хийсгэ. Насны сүлд доройтох, зүүд нойр эвгүйтэх тул шөнө орой явахыг цээрлэж, Цэвэгмэдийн чого уншуулж аврал сайн айлтгуул, сүлд дуудуул.

 

Нохой жилтнүүдийн өлзий хутагийн  наран ургаж, ад зэтгэр үл тогтоно

 

-1910, 1970 оны төмөр нохой жилтнүүдэд Амины найлзуур модон дэлгэрч, амь нас батжих, аврах тэнгэр дээрээс ивээж, өлзий хутгийн наран урдаас ургаж, ад зэтгэр үл тогтоно. Гэвч ариун бус зүйлийг тэвчин үйлд. Бие өвдөж болзошгүй бөгөөд зүүд нойр муудах нигууртай. Сүлд бууран ааш зан ширүүн болно. Хүүхэд ядууст өглөг өгч, тэнгэр бурханд угаал өргөж, лам багшийг шүт. Эд агуурст гарз гарах тул хүүхэд ядууст өглөг өгч баясга. Норжмаагийн сан уншуулж усан балин тавиул. Хэл ам нүүрлэнэ. Зарим садан дайсан болно. Далх тахь. Цагаан шүхэрт уншуул. Алтан бумба рашаанаар дүүрсэн мэт амь, сүлд үл хагацах сайн.

 

-1922, 1982 оны усан нохой жилтнүүдэд Амины найлзуур модон дэлгэрч, амь нас батжих, аврах тэнгэр дээрээс ивээж, өлзий хутгийн наран урдаас ургаж, ад зэтгэр үл тогтоно. Гэвч ариун бус зүйлийг тэвчин үйлд. Бие эрхтэн амгалантай, эд малын гарзгүй сайн оршино. Хэрүүл, тэмцэл болбоос эвлэрэх нь хялбар. Гэвч дэв бузраас цээрлэж, тэнгэр сахиусанд сан тавьж тахил өргөвөөс сайн. 101 сэдэж санасан зүйлд сэв гарах, эд малд гарз гарч болзошгүй тул Намсрайн хишиг, даллага авахуул. Гонгор тахиул. Хэл ам нүүрлэнэ. Зарим садан дайсан болно. Далх тахь. Цагаан шүхэрт уншуул. Алтан бумба рашаанаар дүүрсэн мэт амь, сүлд үл хагацах сайн.

 

-1934, 1994 оны модон нохой жилтнүүдэд Амины найлзуур модон дэлгэрч, амь нас батжих, аврах тэнгэр дээрээс ивээж, өлзий хутгийн наран урдаас ургаж, ад зэтгэр үл тогтоно. Гэвч ариун бус зүйлийг тэвчин үйлд. Өвчин ээрэх, гэмтэж бэртэх магадгүй тул хэрүүлтэй газар бүү зорч. Манал Догсүм уншуулж бурхан шүтээнд зул өргө. Эрхтний цогийн хүрээнд өлзий хутгийн хишиг тогтоно. Мал өсч гарзгүй байна. Хүссэн эд агуурс арвижин худалдаа наймаанд ашиг олз ихтэй байна. Хэл ам нүүрлэнэ. Зарим садан дайсан болно. Далх тахь. Цагаан шүхэрт уншуул. Алтан бумба рашаанаар дүүрсэн мэт амь, сүлд үл хагацах сайн.

 

-1946, 2006 оны гал нохой жилтнүүдэд Амины найлзуур модон дэлгэрч, амь нас батжих, аврах тэнгэр дээрээс ивээж, өлзий хутгийн наран урдаас ургаж, ад зэтгэр үл тогтоно. Гэвч ариун бус зүйлийг тэвчин үйлд. Тэнгэр бурхан ивээж, биед өвчингүй, сэтгэлд гаслангүй, эрхтэн хүч төгөлдөр амгалантай оршино. Эхнэр хүн болбоос сайн хүү төрүүлнэ. Эрхтний хүрээ захаасаа эвдэрч, хүчин доройтож, үгүйрүүлэгч зэтгэр босох туп идээний сав ёроолдоо цоорон, хийсэн бүхэн доошоо гоожин олсон зүйл нь үл тогтох тул өгөөмөр сэтгэлийн үүднээс хүүхэд, хөгшид, ядууст өглөг өгч баясга. Намсрай тахиж хишиг даллага авахуул. Хэл ам нүүрлэнэ. Зарим садан дайсан болно. Далх тахь. Цагаан шүхэрт уншуул. Алтан бумба рашаанаар дүүрсэн мэт амь, сүлд үл хагацах сайн.

 

-1958 оны шороон нохой жилтнүүдэд Амины найлзуур модон дэлгэрч, амь нас батжих, аврах тэнгэр дээрээс ивээж, өлзий хутгийн наран урдаас ургаж, ад зэтгэр үл тогтоно. Гэвч ариун бус зүйлийг тэвчин үйлд. Тэнгэр бурхан ивээж, биед өвчингүй, сэтгэлд гаслангүй, эрхтэн хүч төгөлдөр амгалантай оршино. Эхнэр хүн болбоос сайн хүү төрүүлнэ. Эд агуурст гарз гарах тул хүүхэд ядууст өглөг өгч баясга. Норжмаагийн сан уншуулж усан балин тавиул. Хэл ам нүүрлэнэ. Зарим садан дайсан болно. Далх тахь. Цагаан шүхэрт уншуул. Алтан бумба рашаанаар дүүрсэн мэт амь, сүлд үл хагацах сайн.

 

Гахай жилтнүүдийн ураг амрагуудын  эв түнжинд хорлол учирч болзошгүй

 

-1911, 1971 оны төмөр гахай жилтнүүдийн Амины найлзуур модон дэлгэрч, амь нас батжих, аврах тэнгэр дээрээс ивээж, өлзий хутгийн наран урдаас ургаж, ад зэтгэр үл тогтоно. Гэвч ариун бус зүйлийг тэвчин үйлд. Бие өвдөж болзошгүй бөгөөд зүүд нойр муудах нигууртай. Сүлд бууран ааш зан ширүүн болно. Хүүхэд ядууст өглөг өгч, тэнгэр бурханд угаал өргөж, лам багшийг шүт. Эд агуурст гарз гарах тул хүүхэд ядууст өглөг өгч баясга. Норжмаагийн сан уншуулж усан балин тавиул. Дайсны хорлол ба хов жив олширч ураг амрагуудын эв түнжинд хорлол болж болзошгүй. Хэл амнаас болгоомжил. Дорж намжом, Чогжүмүнсэл, Алтангэрэл уншуул, Сан олон тавиул, дарцаг хийсгэ. Насны сүлд доройтох, зүүд нойр эвгүйтэх тул шөнө орой явахыг цээрлэж, Цэвэгмэдийн чого уншуулж аврал сайн айлтгуул, сүлд дуудуул.
 

 -1923, 1983 оны усан гахай жилтнүүдийн Амины найлзуур модон дэлгэрч, амь нас батжих, аврах тэнгэр дээрээс ивээж, өлзий хутгийн наран урдаас ургаж, ад зэтгэр үл тогтоно. Гэвч ариун бус зүйлийг тэвчин үйлд. Бие эрхтэн амгалантай, эд малын гарзгүй сайн оршино. Хэрүүл, тэмцэл болбоос эвлэрэх нь хялбар. Гэвч дэв бузраас цээрлэж, тэнгэр сахиусанд сан тавьж тахил өргөвөөс сайн.101 сэдэж санасан зүйлд сэв гарах, эд малд гарз гарч болзошгүй тул Намсрайн хишиг, даллага авахуул. Гонгор тахиул. Дайсны хорлол ба хов жив олширч ураг амрагуудын эв түнжинд хорлол болж болзошгүй. Хэл амнаас болгоомжил. Дорж намжом, Чогжүмүнсэл, Алтангэрэл уншуул, Сан олон тавиул, дарцаг хийсгэ.  Насны сүлд доройтох, зүүд нойр эвгүйтэх тул шөнө орой явахыг цээрлэж, Цэвэгмэдийн чого уншуулж аврал сайн айлтгуул, сүлд дуудуул.

 

-1935, 1995 оны модон гахай жилтнүүдийн Амины найлзуур модон дэлгэрч, амь нас батжих, аврах тэнгэр дээрээс ивээж, өлзий хутгийн наран урдаас ургаж, ад зэтгэр үл тогтоно. Гэвч ариун бус зүйлийг тэвчин үйлд. Өвчин ээрэх, гэмтэж бэртэх магадгүй тул хэрүүлтэй газар бүү зорч. Манал Догсүм уншуулж бурхан шүтээнд зул өргө. Эрхтний цогийн хүрээнд өлзий хутгийн хишиг тогтоно. Мал өсч гарзгүй байна. Хүссэн эд агуурс арвижин худалдаа наймаанд ашиг олз ихтэй байна. Дайсны хорлол ба хов жив олширч ураг амрагуудын эв түнжинд хорлол болж болзошгүй. Хэл амнаас болгоомжил. Дорж намжом, Чогжүмүнсэл, Алтангэрэл уншуул, Сан олон тавиул, дарцаг хийсгэ.  Насны сүлд доройтох, зүүд нойр эвгүйтэх тул шөнө орой явахыг цээрлэж, Цэвэгмэдийн чого уншуулж аврал сайн айлтгуул, сүлд дуудуул.

 

-1947, 2007 оны гал гахай жилтнүүдийн Амины найлзуур модон дэлгэрч, амь нас батжих, аврах тэнгэр дээрээс ивээж, өлзий хутгийн наран урдаас ургаж, ад зэтгэр үл тогтоно. Гэвч ариун бус зүйлийг тэвчин үйлд. Тэнгэр бурхан ивээж, биед өвчингүй, сэтгэлд гаслангүй, эрхтэн хүч төгөлдөр амгалантай оршино. Эхнэр хүн болбоос сайн хүү төрүүлнэ. Эрхтний хүрээ захаасаа эвдэрч, хүчин доройтож, үгүйрүүлэгч зэтгэр босох туп идээний сав ёроолдоо цоорон, хийсэн бүхэн доошоо гоожин олсон зүйл нь үл тогтох тул өгөөмөр сэтгэлийн үүднээс хүүхэд, хөгшид, ядууст өглөг өгч баясга. Намсрай тахиж хишиг даллага авахуул. Дайсны хорлол ба хов жив олширч ураг амрагуудын эв түнжинд хорлол болж болзошгүй. Хэл амнаас болгоомжил. Дорж намжом, Чогжүмүнсэл, Алтангэрэл уншуул, Сан олон тавиул, дарцаг хийсгэ.  Насны сүлд доройтох, зүүд нойр эвгүйтэх тул шөнө орой явахыг цээрлэж, Цэвэгмэдийн чого уншуулж аврал сайн айлтгуул, сүлд дуудуул.

 

-1959 оны шороон гахай жилтнүүдийн Амины найлзуур модон дэлгэрч, амь нас батжих, аврах тэнгэр дээрээс ивээж, өлзий хутгийн наран урдаас ургаж, ад зэтгэр үл тогтоно. Гэвч ариун бус зүйлийг тэвчин үйлд. Тэнгэр бурхан ивээж, биед өвчингүй, сэтгэлд гаслангүй, эрхтэн хүч төгөлдөр амгалантай оршино. Эхнэр хүн болбоос сайн хүү төрүүлнэ. Эрхтний цогийн хүрээнд өлзий хутгийн хишиг тогтоно. Мал өсч гарзгүй байна. Хүссэн эд агуурс арвижин худалдаа наймаанд ашиг олз ихтэй байна. Дайсны хорлол ба хов жив олширч ураг амрагуудын эв түнжинд хорлол болж болзошгүй. Хэл амнаас болгоомжил. Дорж намжом, Чогжүмүнсэл, Алтангэрэл уншуул, Сан олон тавиул, дарцаг хийсгэ. Насны сүлд доройтох, зүүд нойр эвгүйтэх тул шөнө орой явахыг цээрлэж, Цэвэгмэдийн чого уншуулж аврал сайн айлтгуул, сүлд дуудуул.

 

Энэ мэдээ танд таалагдаж байвал LIKE хийгээрэй. Танд баярлалаа.

Манай сайт танд таалагдаж байвал LIKE хийгээрэй. Танд баярлалаа.

Сэтгэгдэл нэмэх

Таньд 1000 тэмдэгт бичих эрх байна.
АНХААРУУЛГА: Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд undesten.mn хариуцлага хүлээхгүй болно. Манай сайт ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул Та сэтгэгдэл бичихдээ бусдын эрх ашгийг хүндэтгэн үзнэ үү.
Michael Kors Outlet
2013 оны 03 сарын 20
I don’t even know how I ended up here, but I thought this post was great. I do not know who you are but definitely you're going to a famous blogger if you are not already ;) Cheers! Michael Kors Outlet http://1michaelkorsoutlet.webs.com/
0
0
Зочин
2013 оны 02 сарын 10
www.ubwarez.net orood l uz Фото мэдээллийн Портал сайт
0
0