БоловсролОнцлох мэдээ

Цэцэрлэгийн хүүхдийн эхний гурван сард хэрэглэх хичээлийн болон ариун цэврийн хэрэгслүүд

Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын энэ оны А/17 дугаар тушаалд “Цэцэрлэгийн хүүхдийн эцэг эх, асран хамгаалагчаас хичээлийн жилд бэлтгэх сургалтын хэрэглэгдэхүүн, ариун цэврийн хэрэгслийг тэдэнд санхүүгийн дарамт үүсгэхгүйгээр авах зохицуулалт хийх” тухай заасан.

Тушаалыг хэрэгжүүлэх зорилгоор цэцэрлэгийн хүүхдийн эцэг эхээс бэлтгүүлэн 2020-2021 оны хичээлийн жилийн эхний 3 сард хэрэглэх сургалтын хэрэглэгдэхүүн, ариун цэврийн хэрэгслийн жагсаалтыг баталжээ.

Энэхүү жагсаалтыг цэцэрлэгүүдэд хүргүүлж, нэмэлтээр сургалтын хэрэглэгдэхүүн, ариун цэврийн хэрэгсэл авахгүй байх чиглэл өгсөн байна.

hi1 Цэцэрлэгийн хүүхдийн эхний гурван сард хэрэглэх хичээлийн болон ариун цэврийн хэрэгслүүд

hi2 Цэцэрлэгийн хүүхдийн эхний гурван сард хэрэглэх хичээлийн болон ариун цэврийн хэрэгслүүд

 

Л.Баяр

ХОЛБООТОЙ МЭДЭЭ

Back to top button
Close