Авлигыг илчилсэн хүнд 10 хувийн урамшуулал олгох хуулийн төсөл санаачиллаа

Авлигын эсрэг тэмцлийг хүчтэй болгох, иргэд, төрийн бус байгууллагуудын санаачилга, нийтийн оролцоо, идэвхийг дэмжин урамшуулах, авлигыг илчлэхэд эдийн засгийн хөшүүрэг...

дэлгэрэнгүй
Page 2 of 1611 1 2 3 1,611