Сурталчилгаа байршуулах

UNDESTEN.MN ҮНИЙН САНАЛ

Баннерын байршил

Баннерийн хэмжээ

Формат

Үнэ

/нэг өдөр/

Дээд тал /толгой баннер/

728х90

Гиф, фото баннер /Бүх хуудсанд харагдах/ 250.000₮
Баруун дээд баннер/

345х345

Гиф, фото баннер /Бүх хуудсанд харагдах/ 250.000₮
Ярилцлага булангийн

 /доод баннер/

728×90

Видео, гиф, фото баннер /нүүрэнд харагдах/ 150.000₮
Мэдээний хажууд байрлах баннер

345х400

Видео, гиф, фото баннер /Бүх мэдээнд харагдах/ 55.000₮
Сайтын хамгийн доод хэсэг, томоор харагдах

/Толгой баннер/

761х374

Видео, гиф, фото баннер /Бүх мэдээнд харагдах/ 300.000₮

 

МЭДЭЭНИЙ ҮНИЙН САНАЛ

 

Төрөл

Үнэ

Хугацаа Тайлбар
 Онцлох мэдээ     500.0

24 цаг

 Утсаар холбогдож, үнийн дүнг ярилцаж буулгах боломжтой

  Шинэ мэдээ

150.0 – 250.0

24 цаг

 Утсаар холбогдож, үнийн дүнг ярилцаж буулгах боломжтой

Жич: Ярилцлага, нийтлэл 100К лайктай facebook (https://www.facebook.com/Undestenmn/) хуудсаар давхар цацагдах болно. 

 

Шинэ мэдээ