Сурталчилгаа байршуулах

UNDESTEN.MN ҮНИЙН САНАЛ

Баннерын байршил

Баннерийн хэмжээ

Формат

Үнэ

/нэг өдөр/

Дээд тал /толгой баннер/

728х90

Гиф, фото баннер /Бүх хуудсанд харагдах/ 175.000₮
Баруун дээд баннер/

345х345

Гиф, фото баннер /Бүх хуудсанд харагдах/ 175.000₮
Ярилцлага булангийн

 /доод баннер/

728×90

Видео, гиф, фото баннер /нүүрэнд харагдах/ 105.000₮
Мэдээний хажууд байрлах баннер

345х400

Видео, гиф, фото баннер /Бүх мэдээнд харагдах/ 55.000₮
Булан тус бүрд байрлах

/Толгой баннер/

728х90

Видео, гиф, фото баннер /Бүх мэдээнд харагдах/ 105,000₮

Жич: 10-аас дээш хоног баннер байршуулсан тохиололд 1 мэдээ, эвсэл 1 ярилцлага үнэгүй байршуулан, 95000 Facebook хэрэглэгчдэд түгээнэ.

 

МЭДЭЭНИЙ ҮНИЙН САНАЛ

 

Төрөл

Үнэ

Хугацаа Тайлбар
 Онцлох мэдээ 300.0 – 400.0

24 цаг

 Утсаар холбогдож, үнийн дүнг ярилцаж буулгах боломжтой

  Шинэ мэдээ

150.0 – 250.0

24 цаг

 Утсаар холбогдож, үнийн дүнг ярилцаж буулгах боломжтой

Жич: Ярилцлага, нийтлэл 95 мянган лайктай facebook хуудсаар давхар цацагдах болно.