МОНГОЛ ЭРЭГТЭЙЧҮҮДИЙН 25 ХУВЬ НЬ ДЭЭД БОЛОВСРОЛТОЙ

3
үзсэн

2020 оны байдлаар Монгол Улсад  оршин суугаа хүн амын 1 603.3 мянга нь эрэгтэйчүүд. Тэдний 67 хувь нь хотод, 33 хувь нь хөдөө амьдардаг.

Манай улсын эрэгтэйчүүд дунджаар 29 насандаа гэрлэдэг бөгөөд тэдний 0.9 хувь нь өрх толгойлсон, дундаж наслалт 66 байна. Эрэгтэйчүүдийн 594.9 мянга нь ажилтай, сарын дундаж цалин 1 395.9 мянган төгрөг юм байна.

Холбоотой Мэдээлэл

Leave a Reply

Your email address will not be published.