Орон сууцны үнэ 0,9 хувиар буурчээ

Улаанбаатар хотын орон сууцны үнэ 2022 оны 5-р сард өмнөх сараас 0.9 хувиар буурсан байна.

2022 оны 5-р сард шинэ орон сууцны 1 метр квадрат талбайн дундаж үнэ 3.14 сая төгрөг болж, Хан-Уул дүүрэгт хамгийн их буюу 3.48 сая төгрөг байна.

Зургийн тодорхойлолт алга байна.

Холбоотой Мэдээлэл

Leave a Reply

Your email address will not be published.